Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”)

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.diafilm.hu honlapról elérhető áruk forgalmazásával kapcsolatos alapvető szabályokat (webáruház).
Az ÁSZF értelmezése során fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

1. A Libri Könyvkiadó Kft. (eladó)

1.1. cégneve:
Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság,
rövidített cégneve: Libri Könyvkiadó Kft.

1.2. székhelyének postai címe:
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
telefonszáma: +36-1-200-8016
elektronikus levelezési címe: diafilm@diafilm.hu
cégjegyzékszáma: 01-09-942531
adószáma: 22764304-2-42
statisztikai számjele: 22764304-5811-113-01

1.3. Libri Könyvkiadó Kft. üzleti tevékenysége helyének postai címe (ahová a fogyasztó a panaszait címezheti):
1066 Budapest, Nyugati tér 1.

2. A szerződés létrejötte:

2.1. Tájékoztatás a szerződéskötés technikai lépéseiről:
A megrendelések leadása kizárólagosan elektronikus úton lehetséges, internet segítségével a www.diafilm.hu honlapon keresztül. Telefonon, faxon, levélben, e-mailben leadott rendeléseket a Libri Könyvkiadó Kft. nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Libri Könyvkiadó Kft. szintén elektronikus úton küldi el a fogyasztók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz/a teljesítéshez szükséges adatok megadásához van kötve.

A fogyasztó a termékek mellett elhelyezett „kosárba” jelzésre kattintással kosárba helyezheti a termékeket. A termékek kosárba tételét követően lehetőség van kupon kód és ajándékkártya beváltására. A „pénztár” jelzésre kattintással a fogyasztó elindítja a vételi folyamatot. A pénztárba lépést követően meg kell adni a számlázási és szállítási adatokat, majd ezt követően a szállítási és fizetési mód választandó.

A „rendelés elküldése” jelzésre kattintással a fogyasztó visszaigazolja, hogy a felvett adatok helyesek és egyben ajánlatot tesz a termékek megvételére. A rendelés ekkor elküldésre kerül, a fogyasztó pedig kapni fog egy e-mail visszaigazolást az elküldött rendeléséről.

A Libri Könyvkiadó Kft. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a Libri Könyvkiadó Kft-nek a fogyasztók által megadott adatok helyességét nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatbevitel esetén a fogyasztó a diafilm@diafilm.hu címre küldött megkereséssel kérheti adatai módosítását.

A Libri Könyvkiadó Kft. minden lehetséges intézkedést megtesz, hogy esetleges adatbeviteli hiba esetén, a már megindult rendelési folyamatot a fogyasztó által helyesbített adatok szerint teljesítse. A hibás adatbevitel okán bekövetkező hibákért azonban a Libri Könyvkiadó Kft. nem vállal felelősséget, kivéve, ha kifejezetten és írásban visszaigazolta a fogyasztó által helyesbített adatok szerinti teljesítést.

2.2. A szerződés rögzítése
A megrendelés és az arra automatikusan érkező visszaigazolás együttesen internet útján kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Libri Könyvkiadó Kft. által archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A megrendelését a fogyasztó a felhasználó fiókján belül a „fiókom” menüpontban megtekinteti.

2.3. Hiba azonosítását és kijavítását biztosító eszközök
A megrendelés véglegesítését és elküldését megelőzően a fogyasztónak lehetősége van a regisztráció során korábban megadott adatai módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével.

2.4. A szerződés nyelve, magatartási kódex
A szerződés nyelve: magyar
A Libri Könyvkiadó Kft. nem csatlakozott magatartási kódexhez (magatartási kódex rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek nem fogadott el)

2.5. Az általános szerződéses feltételek hozzáférhetővé tétele
A Libri Könyvkiadó Kft a webáruházzal kapcsolatos általános szerződéses feltételeit weboldalán mindenkor közzéteszi.

3. Tájékoztatás a termék lényeges tulajdonságairól (a szerződés tárgya):

A szerződés tárgya a www.diafilm.hu címen elérhető internetes áruházban található valamennyi árucikk. Az árucikkekről bővebben az árucikkhez tartozó konkrét oldalról tájékozódhat.

4. Tájékoztatás a termék áráról (ellenértékéről), ezen felül felmerülő költségekről:

4.1. Vételár, fizetési feltételek:
A honlapon az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk fogyasztói vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, a fogyasztó tehát a termék vételáraként azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

A Libri Könyvkiadó Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.diafilm.hu oldalon található információk (termékek leírása, ára, elérhetősége, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár (pl.: 0 vagy 0 Ft.) és a szokásostól eltérő ármeghatározás (feltüntetés) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivétel ez alól, ha a szokásostól eltérő ármeghatározás (feltüntetés) a Libri Könyvkiadó Kft. által kínált kedvezmény eredménye.

4.2. A vételár a szállítási költséget NEM tartalmazza.
A szállítási költség a fogyasztót terheli, annak mértéke a fogyasztó által megválasztott szállítási és fizetési mód függvénye. Az egyes szállítási és fizetési módok alapján fizetendő pontos szállítási költségösszegek a megrendelés folyamán feltüntetésre kerülnek, így a fogyasztó a számára legideálisabb opciót választhatja ki. A szállítási költség pontos összege a megrendelés véglegesítésekor feltüntetésre kerül. Kivételt képez ez alól a külföldre történő szállítás, amikor a szállítási költségről egyedi kalkuláció alapján e-mail ajánlatot küldünk. Elfogadás esetén ezt az összeget kell a megrendelőnek az áru ellenértékén fölül megfizetnie.

5. Tájékoztatás a teljesítés feltételeiről:

5.1. Fizetés (a vételár kiegyenlítése)
A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek közül a fogyasztó szabadon kiválaszthatja, amelyik számára a legkényelmesebb:

 • készpénzben vagy bankkártyával (személyes áruátvétel);
 • utánvéttel (GLS kiszállítással kért rendelés esetén)
 • átutalással (GLS kiszállítással kért rendelés esetén) az árufeladást megelőzően. Az áru feladásának feltétele az ellenérték beérkezése
 • bankkártyával a honlapon biztosított banki felületen (az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay felületen)

5.3. Szállítási feltételek, határidők
Az áru átvételének módjáról (futárszolgálat vagy személyes átvétel) a megrendelési folyamat során a fogyasztó dönt.

A megrendelt árut a megrendelés kézhezvételétől (átutalásos fizetés esetén az ellenérték eladó bankszámláján történő jóváírástól) számított legkésőbb 3 munkanapon belül a futárszolgálat részére átadjuk. A futárszolgálat legfeljebb 2 munkanapon belül leszállítja az árut a megadott szállítási címre. Külföldre történő szállítás esetén ettől eltérő a kézbesítési idő.

A fogyasztó a megrendelésen feltüntethet a számlázási címtől eltérő szállítási címet is. Ennek hiányában a számlázási címet tekintjük szállítási címnek is.

Személyes áruátvétel esetén 1 munkanap után automatikusan, külön értesítés nélkül, elszállítható az áru.

Ettől eltérő, kivételes esetben értesítést küldünk.

Sikertelen kézbesítés:
A fogyasztó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti plusz költségek, valamint az újraküldés költségei minden esetben a fogyasztót terhelik.

6. Fogyasztó elállási joga

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A nyilatkozat-minta az alábbi:
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

A fogyasztó elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási nyilatkozatot a fent megjelölt határidő lejárta előtt a rendeles@librikiado.hu címre elküldi.

A fentiekben foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy ezen elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó elállása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Libri Könyvkiadó Kft. visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztó a Libri Könyvkiadó kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

A Libri Könyvkiadó Kft. a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket vissza nem kapta, vagy a fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Libri Könyvkiadó Kft. visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a fogyasztó elállási jogát gyakorolta, köteles a Libri Könyvkiadó Kft. számára (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli, ha a Libri Könyvkiadó Kft. nem vállalta e költség viselését.

Ha a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, akkor a terméket a Libri Könyvkiadó Kft. saját költségén visszafuvarozza.

A fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 45/2014. Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Libri Könyvkiadó Kft. a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A Libri Könyvkiadó Kft. rögzíti, hogy az általa forgalmazott diafilmek lezárt csomagolású képfelvételeknek minősülnek, így a diafilmek tekintetében a fogyasztó az elállási jogát nem gyakorolhatja, ha a diafilmek átvételét követően azok csomagolását felbontotta.

7. Kellékszavatosságra és termékszavatosságra, valamint jótállásra vonatkozó jogszabályi kötelezettség:

7.1. Kellékszavatosság
A megrendelt termékek hibája esetén a fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Libri Könyvkiadó Kft-vel szemben.

A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Használt termék esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a fogyasztó választása szerint

 • kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Libri Könyvkiadó Kft. számára aránytalan többletköltséggel járna.
 • árleszállítást igényelhet, a terméket saját költségére kijavíthatja vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Libri Könyvkiadó Kft. nem vállalta, vagy nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a fogyasztó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Libri Könyvkiadó Kft. adott okot.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a fogyasztó szavatossági igényét már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő legfeljebb 1 év.

7.2. Termékszavatosság
Kellékszavatosság helyett a fogyasztó a gyártóval vagy a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatosság esetén a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal.

A termék hibáját a termékszavatosság érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó vagy a forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha

 • bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül hozta forgalomba, illetve gyártotta, vagy
 • a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Elegendő egy okot bizonyítani.
A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

7.3. Jótállás
A fogyasztók a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott új tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthetnek a Libri Könyvkiadó Kft-vel szemben.

A Libri Könyvkiadó Kft. csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállási igényét a fogyasztó a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül a terméket kicseréljük. Kijavítás iránti igényét a fogyasztó a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

7.4. A kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás közös szabályai
Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania.

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát vagy nyugtát) a fogyasztó bemutatja.

A Libri Könyvkiadó Kft. a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekről a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§-ában foglaltaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel jegyzőkönyvet vesz fel.

A Libri Könyvkiadó Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

8. Egyéb rendelkezések:

8.1. A Libri Könyvkiadó Kft. panaszkezelési módja
Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a 1066 Budapest, Nyugati tér 1. vagy a diafilm@diafilm.hu címen, valamint a 06-1-200-8016-os telefonszámon.

8.2. Békéltető testület
A Libri Könyvkiadó Kft-vel szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztó békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Libri Könyvkiadó Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Hatályos: 2015. 04. 10-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.